Anna Górka

PsychologPsychoterapeuta
Kim jestem
Jestem psychologiem, pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
W czym pomagam
W Ośrodku Dobrej Terapii prowadzę sesje indywidualne z osobami dorosłymi. Pomagam również podczas konsultacji psychologicznych i warsztatów relaksacji. Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, problemów w życiu zawodowym, borykającymi się z obniżoną samooceną i trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji.
Anna Górka

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam m.in na oddziale zamkniętym psychiatrycznym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Prowadziłam tam rozmowy indywidualne z pacjentami a także współprowadziłam terapie grupowe i zajęciowe. Pracowałam z osobami doświadczającymi trudności psychicznych na co dzień oraz z osobami w trakcie diagnozy. Pracowałam w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze m.in. na oddziale rehabilitacji neurologicznej. Zajmowałam się opieką indywidualną nad pacjentami, interpretacją narzędzi diagnostycznych, dokumentacją medyczną oraz współpracą z rodzinami pacjentów. Dzięki pracy w wielu placówkach mam szerokie doświadczenie w kontakcie z bardzo różnymi trudnościami psychicznymi i różnymi podejściami do oddziaływań na poprawę zdrowia psychicznego. Pozwala mi to w pracy z klientami Ośrodka Dobrej Terapii korzystać z szerokiego wachlarza metod pracy i ugruntowanej wiedzy.

Wykształcenie

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w podejściu poznawczo-behawioralnym w Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Ukończyłam szkolenia i kursy w podejściu integracyjnym oraz psychoterapii schematu. Posiadam szeroką wiedzę w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej oraz prowadzenia wsparcia indywidualnego u dorosłych.

W pracy

W swojej pracy wykorzystuję narzędzia nurtu psychologii poznawczo-behawioralnej. Korzystam z metod psychoterapii schematu. Pracuję zgodnie z założeniami i narzędziami 3 fali CBT (m.in ACT, DBT). Kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Spotkania w trakcie sesji to dla mnie wielka ciekawość drugiego człowieka i szacunek do każdego aspektu jego historii. Możliwość towarzyszenia klientowi w procesie odkrywania siebie, zmiany i zdrowienia daje mi ogromną satysfakcję, ale wiąże się także z wysokim poczuciem odpowiedzialności, przez co cały czas staram się poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

Godziny przyjęć

Poniedziałek
Wtorek
9.00-15.00
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela