Martyna Białecka

PsychologPsychoterapeuta
Kim jestem
Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką w nurcie poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia z certyfikacją Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji grupowej oraz indywidualnej. Kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
W czym pomagam
W Ośrodku Dobrej Terapii prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje psychologiczne. Specjalizuję się w pomocy osobom zmagającym się z m.in. z niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami z regulacją emocji, obniżonym nastrojem, depresją, zaburzeniami lękowymi (m.in. fobie, napady paniki, lęk społeczny), zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, problemami w relacjach. Pomagam także osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują kryzysowego wsparcia psychologicznego. Prowadzę też sesje omówienia wyników Testu Strengthsfinder Instytutu Gallupa, diagnozy naturalnych talentów. Omówienie wyników testu może wesprzeć w podjęciu decyzji o zmianie pracy, zmianie branży, podjęciu innych obowiązków, wyborze ścieżki zawodowej, radzeniu sobie z objawami wypalenia zawodowego i spadku motywacji.
Martyna Białecka

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego UWr prowadząc konsultacje psychologiczne dla osób w kryzysach psychicznych. Prowadziłam sesje indywidualne w obszarze wsparcia psychologicznego dostosowanego do celów klienta. Wspierałam osoby doświadczające trudności psychicznych w Fundacji Opieka i Troska. Współpracowałam z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, prowadząc warsztaty psychoedukacyjne. Pracowałam jako psychoterapeuta w prywatnych poradniach psychologicznych, prowadząc konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię.

Wykształcenie

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie we Wrocławiu. Obecnie jestem w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Crescentia), akredytowanej przez PTP. Ukończyłam różnorodne szkolenia w dziedzinie psychologii oraz psychoterapii, m.in z doświadczeniowej pracy w psychoterapii, dialogu motywującego, wstępu do suicydologii, racjonalnej analizy zachowania oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

W pracy

W swojej pracy dążę do spotkania w nieoceniającej atmosferze akceptacji i szacunku, którą uważam za podstawę powodzenia niełatwego procesu wprowadzania zmian w swoim życiu. Wykorzystuję techniki i założenia terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) oraz techniki terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Priorytetem jest dla mnie rozwój, dlatego uczestniczę w licznych szkoleniach rozwijających mój warsztat.

Godziny przyjęć

Poniedziałek
-
Wtorek
-
Środa
-
Czwartek
12:00-18:00
Piątek
9:00-15:00
Sobota
-
Niedziela
-