Psychoterapeuta – Wrocław

Czym zajmuje się psychoterapeuta?

Psychoterapeuta zajmuje się leczeniem trudności psychicznych. Może przeprowadzić diagnozę, określić czas potrzebny na leczenie, wybrać odpowiednie metody pracy.
Podczas pierwszej sesji psychoterapeuta zapyta w czym może pomóc. Zapewni wsparcie i dyskrecje. Pierwszej sesji nie da się zrobić źle! To zupełnie normalne, że opowiadanie może być chaotyczne i trudne. Rolą psychoterapeuty jest pomóc zrozumieć co się dzieje i jak to zmienić.
Psychoterapeuta – Wrocław

Na czym polega psychoterapia

Psychoterapeuta prowadzi procesy terapeutyczne. Czyli cykle spotkań realizujące określony cel wyznaczony przez klienta. Spotkania odbywają się regularnie w ten sam dzień o tej samej godzinie, co tydzień. Pomiędzy spotkaniami mogą być zadania. Regularność spotkań jest niezbędna do zapewnienia bezpiecznego wprowadzania zmian w wybranym obszarze.
Psychoterapeuta – Wrocław

Formy pomocy psychoterapeutycznej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to cykl spotkań między psychoterapeutą i pacjentem, podczas których realizują wspólnie wyznaczony cel. Do osiągnięcia celu stosują metody terapeutyczne (np. nurtu poznawczo-behawioralnego), które mogą polegać na rozmowie, ćwiczeniach, zadaniach itp. Spotkania odbywają się regularnie, zazwyczaj o tej samej godzinie tego samego dnia, żeby zapewnić bezpieczeństwo pracy pacjentowi i psychoterapeucie.

Podczas trwania psychoterapii pacjenta i terapeutę obowiązuje kontrakt terapeutyczny regulujący m.in zasady poufności, zasady umawiania i odwoływania sesji. Pacjent otrzymuje kontrakt mailowo i w formie wydruku kiedy rozpoczyna proces. Proces psychoterapeutyczny kończy się wtedy kiedy pacjent uzna, że osiągnął wyznaczony cel na tyle na ile chciał. Sposób kończenia procesu jest dostosowany do potrzeb pacjenta (np. spotkania co dwa tyg, co miesiąc, aż do całkowitego wygaszenia).

Rozpoczęcia procesu psychoterapeutycznego to ważna decyzja, warto omówić różne formy pomocy podczas pierwszej konsultacji, porozmawiać o swoich wątpliwościach i wtedy zdecydować o rozpoczęciu procesu.
Psychoterapeuta – Wrocław

Psychoterapia par

Celem psychoterapii par jest skupienie się na tym, co się dzieje w parze. Najczęściej psychoterapia par dotyczy trudności w relacji partnerskiej. W takim rodzaju psychoterapii można wziąć udział w dowolnym momencie relacji, to znaczy że długość relacji może być dowolna. Psychoterapia par to cykl spotkań, które odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie. Może być prowadzona przez jednego lub dwóch psychoterapeutów.

W trakcie cyklu spotkań partnerzy i terapeuta pracują nad jasno określoną trudnością w relacji i starają się wprowadzić takie zmiany, które pomogą parze lepiej z tą trudnością sobie radzić. Jeśli terapeuta zauważy, że trudności w parze wynikają z indywidualnych trudności partnerów, może zaproponować udział w terapii indywidualnej. Udział w terapii par wymaga zgody obojga partnerów. To znaczy, że i jedna i druga osoba widzą taką potrzebę i zgadzają się, że udział w terapii może być pomocnym sposobem poprawy sytuacji pary. Parę rozumiemy jako dobrowolną relację dwóch osób niezależnie od płci, kultury, wiary etc.

Przed rozpoczęciem procesu terapeutycznego para spotyka się z terapeutą na konsultacji i szczegółowo omawia jak taki proces mógłby wyglądać. Wspólnie zastanawiają się czy to jest odpowiedni krok, jakie mogą napotkać trudności, na jakich zasadach będą razem pracować. Psychoterapii par nie prowadzimy online.
Psychoterapeuta – Wrocław

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa to cykl spotkań grupy uczestników i terapeuty. Spotkania mają na celu przyjrzenie się wspólnie różnym trudnościom i skorzystanie z wielu różnych doświadczeń uczestników grupy. Pomaga to spojrzeć na problem z innych perspektyw, wspiera umiejętność tworzenia relacji, daje możliwość przeżycia procesu grupowego, wspiera w nauce komunikacji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami, spoglądania na siebie z boku. Uczestnictwo w grupie pogłębia zrozumienie siebie i innych osób. Jest bardzo ważną formą oddziaływań terapeutycznych i może pomóc w wielu trudnościach, nie tylko związanych z relacjami.

Psychoterapeuta prowadzący grupę dba o przestrzeganie zasad tak, aby uczestniczenie w grupie było doświadczeniem bezpiecznym i wzmacniającym dla uczestników. Przyjęcie do ruszającej grupy odbywa się na podstawie rozmowy, której celem jest zebranie wywiadu i określenie obszaru pracy. Grupy ruszają w określonych terminach i do już powstałej grupy nie można dołączyć. Jeśli chcesz dołączyć do grupy napisz do nas maila na kontakt@osrodekdobrejterapii.pl odpowiemy w jakich najbliższych terminach rusza kolejna grupa.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania przed wizytą do psychoterapeuty

Psychoterapeuta

Category: Psychoterapeuta

Pierwszej wizyty u psychoterapeuty nie da się zrobić źle. Każdy psycholog i psychoterapeuta wie, że spotkanie się pierwszy raz i opowiedzenie trudnych momentów nowo poznanej osobie nie jest łatwe. To normalne, że osoba przychodząca do gabinetu czuje stres, przypominają jej się w trakcie różne nowe historie, nie wie co odpowiedzieć najpierw a co na koniec. Rolą psychoterapeuty jest zadawanie pytań, tak aby łatwiej było się poruszać po danym obszarze. Dlatego psychoterapeuta sam dopyta, jeśli czegoś mu będzie brakować. Zazwyczaj spotkanie zaczyna się od pytani „co Pana/Panią do mnie sprowadza?”, „w czym mogę pomóc?”, „co Pana/Panią niepokoi?” , „co by Pan/Pani chciał/a zmienić?”. Podczas pierwszej wizyty wspólnie z psychoterapeutą klient sprawdza, czy cel da się zrealizować w ramach danego nurtu, ile to mniej więcej zajmie, z czym się będzie wiązało i jaki specjalista oraz forma wsparcia będzie najlepsza. Z naszych doświadczeń wynika, że najtrudniejsza droga to ta samodzielna do drzwi gabinetu, później już idziemy razem więc jest łatwiej.

Category: Psychoterapeuta

Czas trwania psychoterapii jest uzależniony od celu i obszaru na którym się skupiamy. Zazwyczaj psychoterapia jest dłuższą formą wsparcia niż np. wsparcie psychologiczne, trening asertywności, interwencja kryzysowa. Dlatego warto podczas pierwszej konsultacji zastanowić się, czy to jest odpowiedni moment na dłuższą pracę lub czy da się ten problem rozwiązać inną formą wsparcia. W przybliżeniu proces psychoterapeutyczny może trwać od kilku miesięcy np. 7 miesięcy do kilku lat np. 2 lat. Przeciętny czas trwania procesu to ok 1,5-2 lata. Dlatego tak ważne są regularne spotkania, o tej samej porze w ten sam dzień. Nie chcemy przedłużać procesu psychoterapeutycznego, więc dbamy o bezpieczne warunki pracy, stałość i rytm wprowadzania zmian, żeby nie rozmywać celu i kierunku oddziaływań. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny chce aby klient usamodzielnił się jak najszybciej, miał potrzebne narzędzia, wiedzę i umiejętności do tego aby samodzielnie radzić sobie ze swoimi trudnościami.

Category: Psychoterapeuta

Psychoterapia w depresji polega na połączeniu metod psychoterapeutycznych i jeśli to potrzebne oddziaływań farmakologicznych. To oznacza, że często nad wprowadzeniem zmiany pracuje zespół: psychoterapeuta, psychiatra i pacjent. W tym zespole celem jest wykorzystanie takich metod żeby na stałe radzić sobie z przyczynami depresji nie tylko z jej objawami np. obniżonym nastrojem. 

W psychoterapii wykorzystujemy narzędzia i metody radzenia sobie z różnymi dolegliwościami, które można odczuwać ze względu na depresję. Tak aby pacjent sam mógł zadziałać kiedy odczuwa np. zmęczenie i brak motywacji, natrętne powracające myśli, obniżony nastrój. Wykorzystujemy także metody pozwalające odkryć źródło problemu, czemu depresja pojawiła się teraz, co ją mogła wywołać. Jak rozwiązać przyczyny problemu, żeby nie nawracał. Często wykorzystywane metody to ćwiczenia z obszaru terapii poznawczo-behawioralnej, metody psychoterapii schematu, DBT oraz ACT. 

Ważna jest regularność sesji, współpraca w zespole terapeutycznym (psychiatra-terapeuta-pacjent), zrozumienie przyczyn oraz nauka radzenia sobie z ewentualnymi nawrotami. Podczas leczenia można korzystać z dodatkowych form pomocy psychologicznej, szczególnie polecamy treningi asertywności i relaksacji, grupy wsparcia, warsztaty pracy z ciałem. 

Zainteresowana/
zainteresowany umówieniem wizyty?