Psycholog Wrocław

Czym zajmuje się psycholog?

Psycholog zajmuje się udzielaniem wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Pomoże w trudnych momentach i zmianiach życiowych takich jak: rozwód, zmiana pracy, śmierć bliskej osoby i wiele innych. Jeśli jest taka potrzeba przeprowadzi treningi komunikacji, relaksacji, asertywności.
Podczas sesji psycholog może zaproponować różne ćwiczenia. Dobierze odpowiednie techniki, które można zastosować w domu. Wesprze w zrozumieniu co się dzieje i jak sobie z tym radzić.
Psycholog Wrocław

Wsparcie psychologiczne

Psycholog udziela wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Prowadzi sesje indywidualne nakierowane na realizację celów w krótszym czasie niż proces psychoterapeutyczny. Wsparcie psychologa może trwać kilka tygodni lub kilka miesięcy. Spotkania odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie.

Diagnoza psychologiczna

Psycholog pomoże zdiagnozować problem. Do diagnozy może zastosować testy psychomtryczne, wywiad, inne narzędzia. Jeśli jest taka potrzeba wystawi opinię lub opis diagnozy. Przykladowe testy stosowane w Ośrodku Dobrej Terapii: SCID, NEO-FFI, MMPI, bateria do diagnozy spektrum autyzmu.

Trening umiejętności

Czasami do wprowadzenia zmiany potrzebne jest nauczenie się konkretnych umiejętności. Trening technik relaksacyjnych pomoże w radzeniu sobie ze stresem. Trening asertywności pomoże w stawianiu granic i mówieniu o tym czego chce a czego nie chce. Trening komunikacji pomoże lepiej wyrażać emocje i potrzeby. Psycholog pomoże określić cel, treść i czas trwania treningu.

Formy pomocy psychologicznej

 

Formy pomocy psychologicznej mogą być bardzo różne. Ważne, żeby forma pomocy była dostosowana do aktualnych trudności. Jeśli masz wątpliwości jaka forma pomocy jest potrzebna warto zacząć od konsultacji z psychologiem lub psychoterapeutą, który pomoże zdecydować co jest odpowiednią formą wsparcia. Formy wsparcia mogą być indywidualne (np.konsultacja, interwencja kryzysowa, psychoterapia indywidualna), dla par (np. partnerzy, rodzic i dziecko, rozwiedzeni rodzice) lub grupowe (np. warsztaty, terapia grupowa, szkolenia). Dobre dostosowanie formy pomocy do obszaru trudności zapewnia pracę nad źródłem problemu a w konsekwencji długofalowe efekty i obniżenie ryzyka nawrotu. 

 

Konsultacja psychologiczna

 

Konsultacja psychologiczna to najlepsza forma wsparcia na początek. Szczególnie jeśli nie do końca wiem czego potrzebuję. Podczas konsultacji psycholog lub psychoterapeuta posłucha o tym co się dzieje i postara się zaproponować taki rodzaj wsparcia, który będzie dopasowany do problemu (np. psychoterapię indywidualną, diagnozę, rozwijanie umiejętności społecznych, wsparcie psychologa, doradztwo kariery, terapię par). 

 

Psycholog odpowie na pytania, postara się pomóc w określeniu potrzebnego czasu np. psychoterapii indywidualnej, opowie o nurcie poznawczo-behawioralnym i o tym jak wygląda terapia. Jeśli będzie potrzebna pomoc innego specjalisty to zarekomenduje inną osobę i przekaże do niej kontakt. 

 

Pierwsza konsultacja to często pierwszy kontakt ze specjalistą zdrowia psychicznego. To zupełnie normalne, że taka rozmowa może być stresująca i każdy z pracujących u nas psychologów i psychoterapeutów o tym wie :). Nie trzeba się przygotowywać, wystarczy opowiedzieć o tym co się dzieje.

 

Interwencja kryzysowa

 

Interwencja kryzysowa to krótkoterminowa pomoc w sytuacji kryzysowej. Dla każdego z nas kryzysem może być inne wydarzenie, które zaburza codzienne funkcjonowanie. Śmierć bliskiej osoby, zmiana pracy, przeprowadzka, problemy ze zdrowiem czy inne nagłe kryzysy mogą przeciążyć zdrowie psychiczne i fizyczne. Wtedy warto skorzystać z pomocy interwenta kryzysowego, którego praca ma na celu pomoc tu i teraz lepiej sobie radzić z sytuacją. 

 

Główna różnica między interwencją kryzysową a psychoterapią to to, że psychoterapia jest długoterminowym procesem w którym staramy się znaleźć źródło problemu i je rozwiązać, a w interwencji kryzysowej nie szukamy źródła tylko skupiamy się na znalezieniu lepszych sposobów radzenia sobie natychmiast. Tak, żeby łatwiej wrócić do stanu równowagi. 

 

Psychoterapia indywidualna

 

Psychoterapia indywidualna to cykl spotkań między psychoterapeutą i pacjentem, podczas których realizują wspólnie wyznaczony cel. Do osiągnięcia celu stosują metody terapeutyczne (np. nurtu poznawczo-behawioralnego), które mogą polegać na rozmowie, ćwiczeniach, zadaniach itp. Spotkania odbywają się regularnie, zazwyczaj o tej samej godzinie tego samego dnia, żeby zapewnić bezpieczeństwo pracy pacjentowi i psychoterapeucie. 

 

Podczas trwania psychoterapii pacjenta i terapeutę obowiązuje kontrakt terapeutyczny regulujący m.in zasady poufności, zasady umawiania i odwoływania sesji itp. Pacjent otrzymuje kontrakt mailowo i w formie wydruku kiedy rozpoczyna proces. Proces psychoterapeutyczny kończy się wtedy kiedy pacjent uzna, że osiągnął wyznaczony cel na tyle na ile chciał. Sposób kończenia procesu jest dostosowany do potrzeb pacjenta (np. spotkania co dwa tyg, co miesiąc, aż do całkowitego wygaszenia).

 

Rozpoczęcia procesu psychoterapeutycznego to ważna decyzja, warto omówić różne formy pomocy podczas pierwszej konsultacji, porozmawiać o swoich wątpliwościach i wtedy zdecydować o rozpoczęciu. Potrzeba wsparcia w podjęciu tej decyzji jest zupełnie normalna. 

 

Psychoterapia grupowa

 

Psychoterapia grupowa to cykl spotkań grupy uczestników i terapeuty. Spotkania mają na celu przyjrzenie się wspólnie różnym trudnościom i skorzystanie z wielu różnych doświadczeń uczestników grupy. Pomaga to spojrzeć na problem z innych perspektyw, wspiera umiejętność tworzenia relacji, daje możliwość przeżycia procesu grupowego, wspiera w nauce komunikacji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami, spoglądania na siebie z boku. Uczestnictwo w grupie pogłębia zrozumienie siebie i innych osób. Jest bardzo ważną formą oddziaływań terapeutycznych i może pomóc w wielu trudnościach, nie tylko związanych z relacjami. 

 

Psychoterapeuta prowadzący grupę dba o przestrzeganie zasad tak, aby uczestniczenie w grupie było doświadczeniem bezpiecznym i wzmacniającym dla uczestników. Przyjęcie do ruszającej grupy odbywa się na podstawie rozmowy, której celem jest zebranie wywiadu i określenie obszaru pracy. Grupy ruszają w określonych terminach i do już powstałej grupy nie można dołączyć. Jeśli chcesz dołączyć do grupy napisz do nas maila na kontakt@osrodekdobrejterapii.pl odpowiemy w jakich najbliższych terminach rusza kolejna grupa. 

 

Psychoterapia par

 

Celem psychoterapii par jest skupienie się na tym, co się dzieje w parze. Najczęściej psychoterapia par dotyczy trudności w relacji partnerskiej. W takim rodzaju psychoterapii można wziąć udział w dowolnym momencie relacji, to znaczy że długość relacji może być dowolna. Psychoterapia par to cykl spotkań, które odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie. Może być prowadzona przez jednego lub dwóch psychoterapeutów. 

 

W trakcie cyklu spotkań partnerzy i terapeuta pracują nad jasno określoną trudnością w relacji i starają się wprowadzić takie zmiany, które pomogą sobie lepiej z tą trudnością radzić. Jeśli terapeuta zauważy, że trudności w parze wynikają z indywidualnych trudności partnerów, może zaproponować udział w terapii indywidualnej. Udział w terapii par wymaga zgody obojga partnerów. To znaczy, że i jedna i druga osoba widzą taką potrzebę i zgadzają się, że udział w terapii może być pasującym sposobem poprawy sytuacji pary. Parę rozumiemy jako dobrowolną relację dwóch osób niezależnie od płci, kultury, wiary etc. 

 

Przed rozpoczęciem procesu terapeutycznego para spotyka się z terapeutą na konsultacji i szczegółowo omawia jak taki proces mógłby wyglądać. Wspólnie zastanawiają się czy to jest odpowiedni krok, jakie mogą napotkać trudności, na jakich zasadach będą razem pracować. Psychoterapii par nie prowadzimy online.

 

Grupa wsparcia

 

Grupa wsparcia to forma oddziaływania psychologicznego, którą można zastosować w dowolnym momencie. Niezależnie od tego czy aktualnie ktoś jest w psychoterapii indywidualnej. Grupa wspracia gromadzi się wokół jakiejś trudności (np. grupa wsprarcia dla osób doświadczających przemocy, grupa wsparcia dla osób doświadczających lęku etc.). 

 

Celem grupy jest udzielanie wsparcia jej członkom, tak aby lepiej radzili sobie z daną trudnością. Grupa jest zasobem życzliwości, wiedzy, doświadczeń, chęci dzielenia się i bycia razem. W trudnych momentach może być niezwykle ważnym przeżyciem. Pozwala doświadczyć ludzi jako bliskich i chętnych do pomocy, jeśli tylko mają do tego okazję. 

 

Poradnictwo psychologiczne

 

Poradnictwo psychologiczne może mieć bardzo różne formy. Zdecydowanie nie ogranicza się tylko do psychoterapii. Może być krótkoterminową formą wsparcia tak jak interwencja kryzysowa, treningi relaksacji lub doradztwo kariery. Poradnictwo może dotyczyć np. sposobów wspierania członka rodziny w kryzysie, żałobie, chorobie etc. Wtedy psycholog lub psychoterapeuta skupia się na dostarczaniu wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Często zapominamy o innych formach niż proces terapeutyczny a mogą one być lepiej dopasowane do czasu i problemu z którym ktoś się zgłasza, wymagać mniej czasu i energii. Zachęcamy do omówienia różnych form pomocy podczas pierwszej konsultacji. 

 

Psychoedukacja

 

Psychoedukacja to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych przez specjalistów zdrowia psychicznego. Jej celem jest dostarczenie informacji, wyjaśnienie i wspólne zrozumienie tego co się dzieje w odniesieniu do badań z dziedziny psychologii. Psychoedukacja może dotyczyć mechanizmów działania człowieka (np. motywacji, regulacji emocji) obszarów życia społecznego (np. sposobów budowania bliskich relacji) zdrowia psychicznego (np. co to jest depresja), obniżania ryzyka nawrotów trudności (np. jak samemu sobie skutecznie pomagać) i wielu innych obszarów. 

 

Podczas psychoedukacji specjalista dzieli się wiedzą i doświadczeniem w tych obszarach, które mogą pomóc danej osobie. Chcemy zastosować wiedzę psychologiczną (np. wnioski z badań)  do specyficznej sytuacji pacjenta. Nazwać takie mechanizmy, które pacjent widzi u siebie i skorzystać z tego co już o nich wiemy, żeby je zmienić. 

 

Psychoedukacja może być częścią procesu psychoterapeutycznego, konsultacji indywidualnych, warsztatów a nawet jednorazowych zajęć w szkole czy w miejscu pracy.

 

Diagnoza

 

Diagnoza jest procesem w którym nazywamy to co się dzieje w odniesieniu do konkretnych kryteriów diagnostycznych. Kryteria diagnostyczne to zbiór wytycznych pomagających określić zespół objawów jedną nazwą. Diagnoza “epizod depresyjny” to tak jak naklejka na pudełku do którego wkładamy: męczliwość, trudności ze snem, obniżony nastrój i wiele innych. Aktualne kryteria diagnostyczne można znaleźć w ICD-11 lub DSM-V. 

 

Celem diagnozy jest ustalenie takiego planu leczenia, który będzie skuteczny. Jeśli wiemy jaka naklejka jest na pudełku to wiemy też jakie leki i metody terapeutyczne zastosować na te objawy które się wewnątrz pudełka znajdują. Dobrze postawiona diagnoza zabezpiecza przed powtórzeniem się trudności, ponieważ pozwala określić źródło problemu i na nie działać. 

 

Diagnoza w gabinecie może się odbyć na podstawie wywiadu, testu (np. SCID 5), obserwacji (np. dzieci). Czas trwania diagnozy zależy od obszaru trudności i jest ustalany indywidualnie.

 

Rozwijanie umiejętności społecznych

 

Rozwijanie umiejętności społecznych można zacząć w każdym wieku. Aby rozwinąć umiejętności społeczne warto uczestniczyć w grupie terapeutycznej, grupie wsparcia, treningach indywidualnych i grupowych lub skorzystać ze wsparcia psychologa. To zupełnie normalne żeby potrzebować nowych umiejętności w obszarze kontaktów międzyludzkich. Rozumienie innych, rozumienie siebie, radzenie sobie z powtarzającymi się sytuacje w różnych relacjach to obszary których możemy się nauczyć. Każdy z nas ma różne sposoby radzenia sobie w relacjach i czasami jest taki moment, że potrzebujemy ich więcej albo innych. 

Zainteresowana/
zainteresowany umówieniem wizyty?