Martyna Mamzer

PsychologPsychoterapeuta
Kim jestem
Jestem dyplomowanym psychologiem, pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
W czym pomagam
W Ośrodku Dobrej Terapii prowadzę sesje indywidualne, konsultacje psychologiczne oraz wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających kryzysów życiowych i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Pomagam w obszarach związanych z zaburzeniami nastroju (m.in. depresja), zaburzeniami lękowymi (m.in. atakami paniki, fobiami), zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami osobowości, w trudnościach w nawiązaniu i podtrzymywaniu relacji. Mam doświadczenie w prowadzeniu sesji doradztwa kariery oraz przygotowaniu do procesów rekrutacyjnych, korzystając z wieloletniego doświadczenia w pracy w działach HR w międzynarodowych firmach.
Martyna Mamzer

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam na oddziale dziennym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Byłam zaangażowana w proces diagnozy, wsparcia i leczenia pacjentów, którzy przebywali na oddziale. Mam doświadczenie we wspieraniu procesu leczenia, prowadzeniu psychoedukacji i interwencji. Na co dzień świadczę także pomoc w Stowarzyszeniu Intro pomagając osobom dotkniętym przemocą. W swojej pracy korzystam z narzędzi psychoterapii poznawczo-behawioralnej, ACT oraz DBT. Zajmowałam się także pracą z grupami, wykorzystując techniki Mindfulness oraz trening umiejętności społecznych. Towarzyszenie w procesie zdrowienia jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem.

W pracy

W swojej pracy wykorzystuję narzędzia nurtu psychologii poznawczo-behawioralnej. Korzystam z metod psychoterapii schematu. Pracuję zgodnie z założeniami i narzędziami 3 fali CBT (m.in ACT, DBT). Kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W pracy najważniejsza jest dla mnie autentyczność, współczucie oraz swoboda.

Wykształcenie

Ukończyłam jednolite studia magisterskie, kierunek psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Obecnie jestem w procesie certyfikacji terapeutycznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Szkoliłam się w kierunku Diagnozy oraz narzędzi terapii CBT zaburzeń afektywnych (Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego). Ukończyłam również szkolenia z Terapii Dialektyczno Behawioralnej DBT (Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego). Brałam udział w szkoleniu z metod pracy z uzależnieniami behawioralnymi (Stowarzyszenie Karan). Aktualnie szkole się we wprowadzeniu do Terapii Traumy w ujęciu EMDR.

Godziny przyjęć

Poniedziałek
Wtorek
16.00 - 20.00
Środa
Czwartek
16.00 - 18.00
Piątek
15.00 - 20.00
Sobota
Niedziela