Bernadetta Kralka

PsychologDoradca Kariery
Kim jestem
Jestem psychologiem i doradcą kariery. Współpracuję z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pracującym w nurcie poznawczo - behawioralnym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
W czym pomagam
W Ośrodku Dobrej Terapii prowadzę sesje indywidualne i warsztaty grupowe z zakresu wsparcia psychicznego i psychoedukacji. Specjalizuję się w obszarach związanych z rozwojem zawodowym, zmianą ścieżki zawodowej, wspieraniem w trudnościach związanych z karierą, a także psychoedukacją. Udzielam konsultacji z poruszania się po rynku pracy a także pomagam w przygotowaniu do rozmów rekrutacyjnych oraz w tworzeniu profilu zawodowego i CV. Pomagam w obszarach pracoholizmu, perfekcjonizmu, hamujących przekonań w obszarze pracy i kompetencji, obniżenia własnej wartości, psychologii schematu, radzenia sobie ze stresem, regulacji emocji, technik relaksacyjnych, asertywności, komunikacji, odporności psychicznej. Wspieram w trudnościach związanych z zarządzaniem zespołami i udzielam konsultacji z obszaru kompetencji miękkich. Prowadzą diagnozę naturalnych talentów Testem Instytutu Gallupa StrengthsFinder i sesje omówienia wyników zgodnie z Programem Rozwoju Talentów.
Bernadetta Kralka

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.i. na oddziale psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. Rydygiera w Krakowie. Byłam zaangażowana w obserwacje pacjentów, sesje wsparcia psychologicznego, treningi grupowe. Pracowałam jako psycholog w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, udzielając wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego podczas sesji indywidualnych, diagnoz, treningów. Współpracowałam z placówkami oświatowymi i wychowawczymi. Prowadziłam konsultacje dla rodziców, konsultacje indywidualne, obserwacje psychologiczne. Praktykę pracy indywidualnej zdobywałam w ramach współpracy z Fundacją Praesterno, Fundacją Understending, Stowarzyszeniem Siemacha Parent Spot, przedszkola Fair Play oraz Ośrodkiem Dobrej Terapii.
Zdrowie psychiczne interesuje mnie także w kontekście organizacji. Od lat wspieram specjalistów i organizacje w obszarze rekrutacji, rozwoju zawodowego i zarządzania zasobami ludzki mi m.in w ramach działalności w Hays Poland oraz Aleksander Mann Solutions. Od kilku lat pracuję jako lider projektów i manager zarządzający zespołami. Aktywnie dzielę się wiedzą podczas szkoleń i webinarów, współpracowałam m.in., Absolvent Talent Days, Dni Kariery Kobiet w IT, Mamopracujpl, Jobicon, a także Fundacją Asperit. Wielokrotnie byłam zaangażowana w organizację wydarzeń związanych z rozwojem zawodowym m.in. z Dni Kariery oraz Konferencja Trenersko Coachingowa Profectus. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się również ze studentami min. podczas warsztatów przy współpracy z SWPS oraz stażystami rozpoczynającymi swoją drogę zawodową.

Wykształcenie

Ukończyłam jednolite studia magisterskie, kierunek psychologia stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam studia pierwszego stopnia z pedagogiki społeczno - opiekuńczej oraz studia drugiego stopnia z pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Szkoliłam się w zakresie interwencji kryzysowej, technik CBT m.in w IPRI. Posiadam szeroką wiedzę z zakresu doradztwa, consultingu, wspierania w kryzysie oraz prowadzenia psychoedukacji dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

W pracy

W swojej pracy wykorzystuję narzędzia nurtu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Korzystam z metod psychoterapii schematu. Kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W relacji z klientem cenię to, że mogę towarzyszyć podczas zmian i trudnych wydarzeń życiowych. Wiąże się to dla mnie z ogromnym poczuciem odpowiedzialności i satysfakcją z każdego wypracowanego rozwiązania. Relacje z drugim człowiekiem opieram na szczerości i autentyczności.

Godziny przyjęć

Poniedziałek
Wtorek
Środa
16:00 – 21:00
Czwartek
Piątek
16:00 – 21:00
Sobota
Niedziela