Bernadetta Kralka

PsychologDoradca Kariery
Kim jestem
Jestem psychologiem, pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
W czym pomagam
W Ośrodku Dobrej Terapii prowadzę sesje indywidualne, diagnozę psychologiczną osób dorosłych i młodzieży oraz warsztaty grupowe. Specjalizuję się w obszarach związanych z rozwojem zawodowym, zmianą ścieżki zawodowej, wspieraniem w trudnościach związanych z karierą, a także psychoedukacją. Udzielam konsultacji z poruszania się po rynku pracy a takze pomagam w przygotowaniu do rozmoów rekrutacyjnych oraz w tworzeniu profilu zawodowego i CV. Pomagam w obszarach pracoholizmu, perfekcjonizmu, hamujących przekonań w obszarze pracy i kompetencji, obniżenia własnej wartości, psychologii schematu, radzenia sobie ze stresem, regulacji emocji, technik relaksacyjnych, asertywności, komunikacji, odporności psychicznej. Prowadzą diagnozę naturalnych talentów Testem Instytutu Gallupa StrengthsFinder i sesje omówienia wyników zgodnie z Programem Rozwoju Talentów.
Bernadetta Kralka

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.i. na odziale psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. Rydygiera w Krakowie. Byłam zaangazowana w obserwacje pacjentów, sesje wsparcia psychologicznego, treningi grupowe. Pracowałam jako psycholog w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, udzielając wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego podczas sesji indywidualnych, diagnoz, treningów. Współpracowałam z placówkami oświatowymi i wychowawczymi. Prowadziłam konsultacje dla rodziców, konsultacje indywidualne, obserwacje psychologiczne. Praktykę pracy indwidualnej zdobywałam w ramach wspołpracy z Fundacją Praesterno, Fundacją Understending, Stowarzyszeniem Siemacha Parent Spot oraz przedszkola Fair Play. Zdrowie psychiczne interesuje mnie także w kontekście organizacji. Od lat wspieram specjalistów i organizacje w obszarze rekrutacji i rozwoju zawodowego m.in w ramach działalności w Hays Poland oraz Aleksander Mann Solutions. Aktywnie dzielę się wiedzą podczas szkoleń i webinarów, współpracowałam m.in., Absolvent Talent Days, Dni Kariery Kobiet w IT, Mamopracujpl, Jobicon, a także Fundacją Asperit. Wielekrotnie byłam zaangażowana w organizację wydarzeń związanych z rozwojem zawodowym m.in. z Dni Kariery oraz Konferencja Trenersko Coachingowa Profectus. Specjalizuje się w sporządzaniu raportów i wyciąganiu wniosków na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Polsce i Europie, w różnych obszarach (m.in finanse, IT, risk management, cybersecurity). Od lat wspieram specjalistów i organizacje w obszarze rekrutacji i rozwoju zawodowego.

Wykształcenie

Ukończyłam jednolite studia magisterskie, kierunek psychologia stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukńczyłam studia pierwszego stopnia z pedagogiki społeczno - opiekuńczej oraz studia drugiego stopania z pedagogiki resocjalizacyjnej na Unwiwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Szkoliłam się w zakresie interwencji kryzysowej, technik CBT m.in w IPRI. Posiadam szeroką wiedzę w zakresie metod diagnozy zaburzeń psychicznych, prowadzenia interwencji kryzysowej oraz prowadzenia terapii dorosłych, dzieci i młodzieży.

W pracy

W swojej pracy wykorzystuję narzędzia nurtu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Korzystam z metod psychoterapii schematu. Pracuję zgodnie z założeniami i narzędziami 3 fali CBT (m.in ACT, DBT). Kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W relacji z klientem cenię to, że mogę towarzyszyć podczas zmian i trudnych wydarzeń życiowych. Wiąże się to dla mnie z ogromnym poczuciem odpowiedzialności i satysfakcją z każdego wypracowanego rozwiązania. Relacje z drugim człowiekiem opieram na szczerości i autentyczności.

Godziny przyjęć

Poniedziałek
Wtorek
Środa
16:00 – 21:00
Czwartek
Piątek
16:00 – 21:00
Sobota
Niedziela