Małgorzata Najgebauer

PsychologPsycholog sportuDoradca Kariery
Kim jestem
Jestem psychologiem, doradcą kariery oraz psychologiem sportu. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji grupowej oraz indywidualnej.
W czym pomagam
W Ośrodku Dobrej Terapii prowadzę indywidualne konsultacje psychologiczne dla dorosłych oraz warsztaty dla grup. Bliskie są mi obszary pracy związane ze spadkiem motywacji, stresem, obniżoną koncentracją, trudnościami interpersonalnymi. Pracuje z klientami nad krótszymi celami niż psychoterapia, podczas spotkań realizujemy cele z takich obszarów jak zdobycie nowych umiejętności, praca nad jednym wybranym obszarem (np. trudności w pracy), zwiększenie motywacji. Prowadzę również indywidualne konsultacje dla sportowców i sportowców amatorów. Pracujemy głównie za pomocą treningu wyobrażeniowego, który można z powodzeniem wykorzystywać w sporcie i w biznesie (np. zwiększając odporność na stres, przygotowując się do prezentacji lub rozmowy o podwyżkę) . Korzystając z wieloletniego doświadczenia w dziale szkoleń w międzynarodowej firmie, wspieram dorosłych również w zakresie udzielania informacji zwrotnej, komunikacji oraz zarządzania zmianą.
Małgorzata Najgebauer

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam prowadząc sesje indywidualne oraz szkolenia grupowe o tematyce psychologicznej w międzynarodowej organizacji. Zajmowałam się obszarem zdrowia psychicznego w organizacji, wspierałam w trudnych momentach radzenia sobie zestresem i brakiem motywacji. Opracowywałam i przeprowadzałam szkolenia w temacie radzenia sobie ze stresem, motywacji, komunikacji oraz innych obszarów istotnych w biznesie. Skupiając się na psychoedukacji oraz psychologii zdrowia kontynuowałam swoją praktykę prowadząc konsultacje indywidualne z zakresu psychologii sportu oraz psychologii wykonania. W swojej pracy korzystam z narzędzi i modeli psychologii sportu (np. Modelu 9 Mistrzowskich Umiejętności Mentalnych) oraz narzędzi psychoterapii poznawczo-behawioralnej, ACT, DBT oraz technik uważności (mindfulness).

Wykształcenie

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim a następnie studia podyplomowe na kierunku Psychologia sportu w nurcie sportu pozytywnego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Brałam udział w szkoleniach z zakresu treningu koncentracji oraz wykorzystywania technik terapii ACT w pracy psychologa sportu. W swojej pracy korzystam z narzędzi oferowanych przez nurty trzeciej fali terapii poznawczo behawioralnej, jak ACT (terapia akceptacji i zaangażowania), DBT (dialektyczna terapia behawioralna) czy MBCT (terapia poznawcza oparta na uważności). Korzystam również z modeli psychologii sportu takich jak Model 9 Mistrzowskich Umiejętności Mentalnych Lesyka, Model 5C Harwooda (wskazujący pięć kluczowych, psychologicznych umiejętności: zaangażowanie (commitment), komunikacja (communication), koncentracja (concentration), kontrola (control) i pewność siebie (confidence)).

W pracy

W swojej pracy wykorzystuję narzędzia nurtu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Korzystam z narzędzi psychoterapii schematu. Pracuję zgodnie z założeniami i narzędziami 3 fali CBT (m.in ACT, DBT). Kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W pracy z klientem cenię sobie otwartość i wzajemne zaufanie a najbardziej satysfakcjonuje mnie wspieranie rozwoju drugiego człowieka.

Godziny przyjęć

Poniedziałek
16:00-21:00
Wtorek
-
Środa
-
Czwartek
-
Piątek
-
Sobota
-
Niedziela
-