Diagnoza psychologiczna

Kiedy warto stosować diagnozę?

Motywacją do diagnozy może być chęć poznania i zrozumienia siebie. Czasami nazwanie tego co się dzieje może pomóc zrozumieć dlaczego reagujemy tak albo inaczej. Jeśli masz wątpliwości jaką diagnozę zastosować skontaktuj się, pomożemy wybrać.
Diagnoza trudności psychologicznych może być potrzebna do zaplanowania obszarów pracy terapeutycznej. Wyróżnienia celów do pracy i doboru narzędzi. Diagnozę może zalecić psychiatra lub inny Specjalista. Może być niezbędna do uzupełniania dokumentacji medycznej, wystawienia zaświadczenia lub opinii.
Diagnoza psychologiczna

Diagnoza osobowości Testem SCID 5

Test SCID 5 jest wykorzystywany do badania osobowości. Takie badanie może być wykorzystywane jako wsparcie procesu psychoterapii. Może służyć lepszemu poznaniu siebie i zrozumieniu swoich reakcji. Badanie osobowości może zalecić lekarz psychiatra. Badanie Testem SCID 5 pozwala poznać swój sposób myślenia, utrwalone w nim wzorce i zachowania.

Diagnoza Spektrum Autyzmu

Dignoza Spektrum Autyzmu jest wykorzystywana do określenia natężenia niektórych obszarów myślenia, odczuwania i działania. Celem przeprowadzenia diagnozy może być zrozumienie siebie, uzupełnienie diagnozy, wyróżnienie obszarów do pracy terapeutycznej.

Inna diagnoza

Na życzenie klienta przeprowadzamy również diagnozy innych obszarów. W celu dostosowania narzędzia i zaplanowania diagnozy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Zainteresowana/
zainteresowany umówieniem wizyty?