Diagnoza psychologiczna

Kiedy warto stosować diagnozę?

Motywacją do diagnozy może być chęć poznania i zrozumienia siebie. Czasami nazwanie tego co się dzieje może pomóc zrozumieć dlaczego reagujemy tak albo inaczej. Jeśli masz wątpliwości jaką diagnozę zastosować skontaktuj się, pomożemy wybrać.
Diagnoza trudności psychologicznych może być potrzebna do zaplanowania obszarów pracy terapeutycznej. Wyróżnienia celów do pracy i doboru narzędzi. Diagnozę może zalecić psychiatra lub inny Specjalista. Może być niezbędna do uzupełniania dokumentacji medycznej, wystawienia zaświadczenia lub opinii.
Diagnoza psychologiczna

Czym jest diagnoza psychologiczna?

Diagnoza jest procesem w którym nazywamy to co się dzieje w odniesieniu do konkretnych kryteriów diagnostycznych. Kryteria diagnostyczne to zbiór wytycznych pomagających określić zespół objawów jedną nazwą. Diagnoza “epizod depresyjny” to tak jak naklejka na pudełku do którego wkładamy: męczliwość, trudności ze snem, obniżony nastrój i wiele innych. Aktualne kryteria diagnostyczne można znaleźć w ICD-11 lub DSM-V.

Celem diagnozy jest ustalenie takiego planu leczenia, który będzie skuteczny. Jeśli wiemy jaka naklejka jest na pudełku to wiemy też jakie leki i metody terapeutyczne zastosować na te objawy które się wewnątrz pudełka znajdują. Dobrze postawiona diagnoza zabezpiecza przed powtórzeniem się trudności, ponieważ pozwala określić źródło problemu i na nie działać.

Diagnoza w gabinecie może się odbyć na podstawie wywiadu, testu (np. SCID 5), obserwacji (np. dzieci). Czas trwania diagnozy zależy od obszaru trudności i jest ustalany indywidualnie. Do diagnozy specjalista może zastosować testy psychometryczne, wywiad, inne narzędzia. Jeśli jest taka potrzeba wystawi opinię lub opis diagnozy. Przykładowe testy stosowane w Ośrodku Dobrej Terapii: SCID, NEO-FFI, MMPI.
Diagnoza psychologiczna

Rodzaje diagnozy psychologicznej wykonywane w Ośrodku Dobrej Terapii

Diagnoza osobowości Testem SCID 5

Test SCID 5 jest wykorzystywany do badania osobowości. Takie badanie może być wykorzystywane jako wsparcie procesu psychoterapii. Może służyć lepszemu poznaniu siebie i zrozumieniu swoich reakcji. Badanie osobowości może zalecić lekarz psychiatra. Badanie Testem SCID 5 pozwala poznać swój sposób myślenia, utrwalone w nim wzorce i zachowania.
Diagnoza psychologiczna

Inna diagnoza psychologiczna

Na życzenie klienta przeprowadzamy również diagnozy innych obszarów. W celu dostosowania narzędzia i zaplanowania diagnozy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania przed diagnozą

Diagnoza

Category: Diagnoza

Diagnoza psychologiczna zazwyczaj składa się z dwóch części, testu oraz wywiadu. W zależności od tego czego dotyczy diagnoza może zająć jedno, dwa lub więcej spotkań. Na ostatnim spotkaniu psycholog przekazuje informacje o wyniku oraz omawia go. Część testowa zazwyczaj składa się z pytań zamkniętych na które można odpowiadać „tak” lub „nie” albo określać odpowiedź na skali intensywności np. od 1 do 5. Część wywiadu może dotyczyć doświadczeń z przeszłości, sytuacji codziennych, tego co ktoś lubi lub wybiera. To jak przebiega diagnoza zależy od obszaru badania. Przed przeprowadzeniem testu lub rozpoczęciem wywiadu psycholog zawsze opowiada o tym jak wyglądają poszczególne etapy. 

Category: Diagnoza

Psycholog może diagnozować np. obszary trudności psychicznych (m.in zaburzenia osobowości, zaburzenia koncentracji, depresję) cechy (m.in ekstrawersję, otwartość na doświadczenia, poczucie kontroli) kompetencje (m.in empatia, umiejętności społeczne) i wiele innych. Bardzo często obszar diagnozy wynika z trudności, które opisuje pacjent. Warto zacząć od wywiadu i pierwszej konsultacji i dopiero później przejść do diagnozy kiedy już wiemy w czym ma pomóc.

Category: Diagnoza

Diagnoza zazwyczaj trwa jedną, dwie lub trzy sesje. Czas trwania można ustalić już podczas rozmowy z rejestracją naszego Ośrodka. W zależności od obszaru diagnozy różni się też czas trwania wywiadu. Wyniki zawsze są przekazywane podczas spotkania, to oznacza że wyników diagnozy nie przekazujemy np. telefonicznie. Powodem jest dbałość o przekazanie wszystkich niezbędnych treści oraz chęć zachowania poufności informacji i wygody pacjenta. Nie przekazujemy wyników diagnozy nieupoważnionym osobom trzecim.

Zainteresowana/
zainteresowany umówieniem wizyty?