Oferta pomocy psychologicznej

Udzielamy pomocy psychologicznej prowadząc: sesje indywidualne, terapię par, warsztaty grupowe i konsultacje psychiatryczne. Wspieramy osoby dorosłe i młodzież. Pracujemy w nurcie poznawczo-behawioralnym. Korzystamy z najnowszych metod opartych o badania z zakresu zdrowia psychicznego. Cały czas podnosimy swoje kwalifikacje. Uczestniczymy w regularnych superwizjach i współpracujemy w zespole.
Jeśli nie wiesz co jest Ci na ten moment potrzebne, skontaktuj się, pomożemy Ci wybrać.

Psycholog Wrocław

Psycholog pomoże w kryzysie i trudnościach w relacjach, radzeniu sobie z lękiem i napięciem, zmianach życiowych np. w pracy, okresach obniżonego nastroju, radzeniu sobie ze stresem, zwiększeniu asertywności, interwencji kryzysowej, diagnozie, leczeniu bezsenności.

Test talentów Gallupa

Zrobienie Testu Talentów Gallupa i omówienie jego wyników pomoże wybrać obszar pracy zawodowej, zdecydować o zmianie pracy lub branży, wybrać kierunek studiów. Przygotować lepsze CV. Ustalić w jakich zadaniach można uzyskać lepsze wyniki niż inni. Instytut Gallupa od ponad 30 lat prowadzi badania nad efektywnością. Według badań Instytutu Gallupa każdy ma naturalne talenty na kórych może oprzeć swoje wybory zawodowe.

Psychoterapeuta – Wrocław

Psychoterapeuta pomoże w zmniejszeniu natłoków myśli, spadku motywacji, leczeniu nerwic i lęków m.in fobie, PTSD, zaburzenia obsesyjno - kompulsywne, zaburzeniach osobowości m.in borderline, zaburzeniach nastroju m.in depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzeniach odrzywiania m.in bulimia, anoreksja.

Diagnoza psychologiczna

Pomagamy w zdiagnozowaniu wybranego obszaru funkcjonowania psychicznego. Prowadzimy diagnozę osobowości Testem SCID, diagnozę spektrum autyzmu, diagnozę depresji i wiele innych. Jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się. Razem wybierzemy odpowiednie narzędzia (np. test lub wywiad) i określimy czas jaki jest na to potrzebny.

Psychiatra – Wrocław

Psychiatra pomaga w rozpoznaniu niepokojących objawów np. trudności ze snem, spadków nastroju. Może dobrać leki, które zmniejszą dotkliwość objawów. Jeśli sytuacja tego wymaga skieruje na konsultacje z psychoterapeutą lub psychologiem.

Warsztaty i szkolenia

Prowadzimy treningi indywidualne i grupowe. Tematy warsztatów, które mamy w ofercie to m.in: szkolenie z wykorzystania talentów w zespole, warsztat interwencji kryzysowej. Trening asertywności, komunikacji, relaksacji.

Doradca Zawodowy – Wrocław

Doradca kariery pomaga w podjęciu decyzji o zmianie pracy, może przeprowadzić diagnozę naturalnych talentów Testem Instytutu Gallupa SterengthsFinder. Poprawi CV, wesprze w przygotowaniu do rozmowy rekrutacyjnej po polsku i po angielsku. Ułatwi decyzję o wyborze ścieżki kariery, przygotuje do rozmowy o awansie.

Vouchery

Dla osób, które chcą zadbać o bliskich przygotowaliśmy specjalną ofertę. Do wyboru są vouchery na treningi relaksacji oraz diagnozę naturalnych talentów Testem Instytutu Gallupa razem z omówieniem.

Psycholog sportu

Wybitne osiągnięcia sportowe wymagają, żeby ciało i umysł pracowały razem. Dlatego wspierając klientów w osiąganiu najlepszych wyników sportowych używamy ponad 10 lat doświadczenia w psychologii poznawczo behawioralnej oraz narzędzi psychologii sportu. W sercach zespołu Ośrodka Dobrej Terapii sport zajmuje szczególne miejsce, dzięki czemu robimy to z niesamowitą pasją.