Michał Dzieżyk

PsychologPsychoterapeuta
Kim jestem
Jestem psychologiem, specjalistą ds. diagnozy psychologicznej, psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia z certyfikacją Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji grupowej oraz indywidualnej. Ponadto pracuję dydaktycznie na Uniwersytecie SWPS, gdzie zajmuję się tematyką profilaktyki i leczenia uzależnień.
W czym pomagam
W Ośrodku Dobrej Terapii prowadzę sesje indywidualne, konsultacje psychologiczne i diagnozę osób dorosłych oraz młodzieży (15+). Specjalizuję się w leczeniu trudności związanych z nastrojem, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach adaptacyjnych, kryzysach psychologicznych, zaburzeniach osobowości oraz wsparciu osób uzależnionych. Pomagam również w trudnościach z zakresu budowania relacji, radzenia sobie ze stresem oraz pracą nad ambiwalencją zmiany; planowaniem i realizacją celów.
Michał Dzieżyk

Doświadczenie

Pracowałem jako psycholog w zespole interdyscyplinarnym Ośrodka Badań i Pomocy Psychologicznej Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. gdzie prowadziłem nadzór nad procesami diagnostycznymi oraz byłem odpowiedzialny za przebieg leczenia pacjentów. Posiadam również doświadczenie w obszarze terapii godności, którą realizowałem w ramach Ośrodka Opieki Paliatywnej PCUZ ZOZ S.A. Od 2022 roku pracowałem w katedrze Instytutu Pedagogicznego Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, jako nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia z zakresu profilaktyki i leczenia uzależnień. Dziś pracę akademicką kontynuuję na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Łączenie pracy klinicznej oraz dydaktycznej pozwala mi na lepsze rozumienie trudności klientów, oraz umożliwia używanie technik pracy podpartymi najnowszymi badaniami naukowymi.

W pracy

W swojej pracy wykorzystuję głównie narzędzia nurtu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, a także techniki terapii schematu, DBT, oraz ACT. Kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Cechuje mnie duży poziom empatii i odpowiedzialności. Oferuję bezpieczną przestrzeń, pełną współczucia i akceptacji, ale przede wszystkim gotowości do realizowania terapeutycznych celów. Dla mnie psychologia to nie tylko dziedzina naukowa, lecz także droga do lepszego zrozumienia oraz szansa na tworzenie pozytywnych zmian w życiu ludzi.

Wykształcenie

Ukończyłem jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawiorlanej Uniwersytetu SWPS. Ukończyłem również studia podyplomowe z diagnozy psychologicznej organizowane również przez Uniwersytet SWPS. Posiadam bogatą wiedzę diagnostyczną oraz odpowiednie doświadczenie praktyczne, by udzielać kompleksowej pomocy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej.

Godziny przyjęć

Poniedziałek
9.00-18.00
Wtorek
9.00-18.00
Środa
Czwartek
9.00-17.00
Piątek
9.00-18.00
Sobota
Niedziela