Jak radzic sobie z emocjami? Na czym polega regulacja emocji.

Kontrola i regulacja emocjonalna to podejmowanie wszelkich działań, które wpływają na intensywność emocjonalnego doświadczenia.

Nie oznacza tłumienia lub unikania emocji. Dzięki umiejętnościom regulacji emocji możesz wpływać na to, jakie emocje odczuwasz a także jak je wyrażasz.

Niektórzy ludzie mają większą umiejętność regulowania swoich emocji niż inni. Może to świadczyć o ich wysokiej inteligencji emocjonalnej lub o wysokiej świadomości zarówno swoich wewnętrznych doświadczeń, jak i uczuć innych. Ci ludzie również doświadczają negatywnych uczuć, opracowali jednak strategie radzenia sobie, które pozwalają im na samoregulację trudnych emocji.

Regulacja emocjonalna odnosi się do procesu, w którym jednostki wpływają na to, jakie emocje odczuwają oraz jak doświadczają i wyrażają swoje uczucia. Regulacja emocjonalna może być automatyczna lub kontrolowana, świadoma lub nieświadoma.

Regulacja emocjonalna obejmuje trzy elementy:

Inicjowanie działań wyzwalanych emocjami.

Hamowanie działań wyzwalanych emocjami.

Modulowanie reakcji wyzwalanych emocjami.

Każdego dnia mamy do czynienia z setkami bodźców wywołujących emocje, a większość z nich wymaga jakiegoś działania lub naszej reakcji.

Regulacja emocjonalna działa jak filtr, pomaga nam filtrować najważniejsze informacje i motywuje nas do zajęcia się nimi w sposób, który nie wywołuje stresu ani strachu.

Dlaczego regulacja emocji jest ważna?

Oczekuje się od nas, że będziemy zarządzać naszymi emocjami w sposób, który jest społecznie akceptowalny i taki, który wspiera nasze funkcjonowanie.

Jednak gdy emocje biorą nad nami górę, mogą pojawić się pewne trudności.

Wiele czynników może utrudniać regulację emocji:

nasze przekonania o negatywnych emocjach,

brak umiejętności regulacji emocji,

intensywność reakcji- szczególnie silne uczucia

Intensywność i zmienność emocjonalna może wpływać negatywnie na nasze relacje z innymi. Na przykład, kiedy nie potrafimy odpowiednio opanować gniewu, prawdopodobnie mówimy rzeczy, które ranią osoby wokół nas i powodują, że się odsuwają. Możemy żałować rzeczy, które powiedzieliśmy lub będziemy musimy poświęcić czas na naprawę relacji.

Oprócz negatywnego wpływu na nasze relacje, niezdolność do kontrolowania naszych emocji może również zranić nas samych. Uczucie przytłaczającego smutku może obniżyć samopoczucie i spowodować niepotrzebne cierpienie. Życie z niesłabnącym strachem może przeszkadzać w podejmowaniu ryzyka i zdobywaniu nowych doświadczeń życiowych.

Dobrą wiadomością jest to, że samoregulacja emocjonalna nie jest cechą statyczną. Umiejętności regulacji emocji można się nauczyć i doskonalić z biegiem czasu. Nauka radzenia sobie z negatywnymi doświadczeniami może przynieść korzyści Twojemu zdrowiu psychicznemu i fizycznemu.