Agnieszka Kozak

Interwent KryzysowyPsychoterapeuta
Kim jestem
Jestem psychologiem, psychoterapeutką w nurcie poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia z certyfikacją Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
W czym pomagam
W Ośrodku Dobrej Terapii prowadzę indywidualne sesje, konsultacje psychologiczne. Specjalizuję się w pracy z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych, depresji zaburzeń osobowości, bezsenności. Pracuję z osobami w kryzysie wykorzystując narzędzia interwencji kryzysowej. Wspieram osoby doświadczające obniżonej jakości życia (trudność w radzeniu sobie ze stresem, przewlekłe zmęczenie, objawy psychosomatyczne) oraz trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji. Mam doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami z diagnozą ADHD/ADD.
Agnieszka Kozak

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ na oddziale Neurologii oraz Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego współprowadząc proces diagnostyczny oraz sesje indywidualne. Wspierałam psychologiczne pacjentów w Centrum Dializ Fresenius. Prowadziłam procesy grupowe w Domu Pomocy Społecznej dla Kobiet Przewlekle Chorych Psychicznie. Posiadam doświadczenie w obszarze pracy z rodzicami dzieci do lat 3, które zdobywałam we Wrocławskim Zespole Żłobków oraz dziećmi i młodzieżą pracując jako psycholog szkolny.

Wykształcenie

Ukończyłam jednolite studia magisterskie, kierunek psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jestem w trakcie 4 - letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Podnoszę poziom swojej wiedzy uczestnicząc w szkoleniach: m.in. Wprowadzenie do Terapii Akceptacji i Zaangażowania organizowanego przez Instytut Terapii Poznawczo - Behawioralnej czy Terapia Poznawczo - Behawioralna Bezsenności wspierana nowymi technologiami organizowane przez Terapię Bezsenności.

W pracy

W swojej pracy wykorzystuję narzędzia nurtu psychologii poznawczo-behawioralnej. Korzystam z metod psychoterapii schematu. Pracuję zgodnie z założeniami i narzędziami 3 fali CBT (m.in ACT, DBT). Kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psychoterapia to dla mnie przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, tworzenie przestrzeni na bezpieczne wyrażanie siebie. Moja wiedza, jest jednym z zasobów, dzięki którym możliwe jest zauważenie problemu/ trudności, zaopiekowanie się emocjami i potrzebami klienta oraz wsparcie go w znalezieniu odpowiednich strategii radzenia sobie. Towarzyszenie w procesie zdrowienia i rozwoju jest dla mnie związane z poczuciem odpowiedzialności oraz motywacją do poszerzania swoich kompetencji.

Godziny przyjęć

Poniedziałek
15.00-20.00
Wtorek
9.00-15.00
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela